www.tysfjord.kommune.no

Utdanningsstipend

12.11.2014

Tysfjord kommune  har avsatt midler til utdanningsstipend for å rekruttere personell til kommunale stillinger.

Kommunen lyser ut følgende for skoleåret 2014/2015:

3 stipender for  studenter på lærer- (allmennlærer) utdanningen.
Stipendets størrelse er på 20.000,-  for skoleåret.
Stipendet tildeles etter eget reglement som ligger på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes:

Tysfjord kommune
Formannskapet
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

For nærmere opplysninger kontakt oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm på tlf. 916 88 506.

Søknadsfrist 01. desember 2014.

Reglement for stipend