www.tysfjord.kommune.no

Influænnsaváksinasjåvnnå Divtasvuona suohkanin

09.10.2014

Gásluovta varresvuodastásjåvnån 13.10.14 kl. 08:30 - 14:30.
Ájluovta varresvuodastásjåvnån gasskavahko 15.10.14 kl. 08:30 - 14:00
Stuorgiette skåvllågirjjevuorkán bierjjedagá 17.10.14 kl. 10:00 - 12:00

Váksijnna máksá 100,- kråvnå

Jus dunji ij hieba dájda ájgijda boahtet, de la máhttelis váksijnav oadtjot gå tijmav áno Gásluovta dåktårkåntåvrås tlf. 75 77 56 40, Gásluovta varresvuodastásjåvnås 75 77 56 50, Ájluovta dåktårkåntåvrås tlf. 75 78 57 70, Ájluovta varresvuodastásjåvnnåj 75 78 57 79.

Ulmutja gudi juohkka jage vierttiji váksineriduvvat gávddainfluensa vuosstij li: