www.tysfjord.kommune.no

Eldrerådet

22.05.2014
Medlemmer Personlige varamedlemmer
   
1. Edvard O. Stenbakk (leder) 1. Jan Eirik Ellefsen
2. Ragnhild Larsen 2. Sigrun Lie 
3. Rigmor Akermo 3. Sigrid Nergård 
4. Johanne Ellingsen (nestleder) 4. Gunlaug Sandvik
5. Kjell Hveding 5. Bernt O. Ness
   

 

Vedlegg: BlankSakslister og møteprotokoller