www.tysfjord.kommune.no

Rahpammujttádahttem

20.11.2012

Ájluovta skåvllå bivddi Rahpammujttádahttemij maŋŋel bidjtimvijdedimev, 21 b. basádismánon kl. 11.00-13.00.

Sjadda lávllomav, hålajt, káffáv ja máhttelis aj vádtjet gæhttjat skåvlåv. Buorisboahtem gájkajda gudi sihti boahtet skåvllåj.