www.tysfjord.kommune.no

Gudstjenester

25.09.2012

Oversikt over gudstjenester i Tysfjord, oktober:

7.oktober         Musken forsamlingshus kl 11:00. Høymesse v/soknepresten, skriftemål, nattverd
14.oktober Ingen gudstjeneste
21.oktober Kjøpsvik kirke kl 11:00. Høymesse v/soknepresten, skriftemål, nattverd
   
28. oktober Drag/Helland kirke kl 11:30. Familiegudstjeneste v/soknepresten og menighetspedagogen. Høsttakkefest, Bibelboka mi/Muv Ràmàtgirjje til 4-åringer. Konfirmantpresentasjon
   
28. oktober Korsnes kirke kl 17:00. Familiegudstjeneste v/soknepresten og menighetspedagogen. Høsttakkefest, Bibelboka mi/Muv Ràmàtgirjje til 4-åringer. Konfirmantpresentasjon