www.tysfjord.kommune.no

Landbruk

25.08.2009
Felles landbruksforvaltning
 
Tysfjord kommune er del av ei felles landbruksforvaltning i Nord-Salten i samarbeid med Hamarøy og Steigen kommuner. Hovedkontoret ligger i Steigen kommune, areal- og lovsaksbehandlinga ligger i Hamarøy og fiske- og viltforvaltning for kommunen ligger i Tysfjord kommune.
 
 

Søknader sendes primært via vår skjemaportal, men kan også som vanlig post til:
Tysfjord kommune
Pb 104
8591 KJØPSVIK
Vedlegg: Til eiere av landbrukseiendommer
Vedlegg: Melding om behov for leiejord/behov for å leie ut jord