Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Árran -lulesamisk senter

30.01.2008
Museal virksomhet ved Árran.

Bilde av arran  Vil du vite mer om samisk historie, kultur og samfunnsliv? Hva er samisk kultur? Hva gjør samer til samer? Et av temaene i vår utstilling omhandler den lokale samiske identiteten. Utstillingen omhandler også det lokale engasjementet for nettopp å få lov å være samer. Det samiske samfunnet i vårt område har ført en kamp for å ivareta sine interesser og for at samisk kultur og identitet skal overleve i vårt område.

Árran Lulesamisk senters basisutstilling "Viessom" som i denne sammenhengen kan oversettes til "livsform" ble offisielt åpnet av Ordfører i Divdasvuodna Suohkan/Tysfjord kommune Anders Sæter den 23.11.2007.
 
Utstillingene viser det samiske mangfoldet i regionen.  Árran ønsker å vise at det ikke er bare reindrift som har vært viktig for samisk identitet og levemåte. I utstillingene viser vi blant annet fiskeri- og båtbyggertradisjoner, småbruk og bruk av utmarksressurser, samt folketro og forestillinger. Utstillingen utrykkes gjennom bilder, lyd, film, tekster og gjenstander fra fortid og nåtid.

Den maritime delen av vår samiske kultur og historie har en viktig plass i våre utstillinger. Visste du for eksempel at samene i våre områder bygde store skip for hundrevis av år siden? Andre tema i utstillingen omhandler jakt, fangst, duodje (håndtverk) og lulesamiske drakttradisjoner.

Har du lyst å handle samisk kunst eller kanskje bare bli kjent med samiske kunstnere?
Museet presenterer 2-4 samiske kunstnere per år.

Vi kan også tilby et variert opplegg for grupper og skoleklasser: omvisninger, samisk fortellertradisjon, demonstrasjon av livet i låvddagoahte/lavvu. Barna kan også selv få prøve seg på duodje/samisk sløyd og håndarbeid. Skoleklasser og barnehager har fri inngang.

Ønsker du å følge med i tema som er aktuelle i lulesamisk område, da er vårt populærvitenskaplige tidsskrift Bårjås noe for deg. I Bårjås presenterer vi blant annet forskning fra området, og bidrar til debatt om forskjellige tema.

Vi arrangerer også temakvelder og seminarer om ulike tema.

Hjemmeside: Árran Lulesamisk senter