Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Drag Aktivitetspark BA


Kontaktperson

Drag Aktivitetspark BA er et andelslag bestående av lag og foreninger fra Nord-Salten, som forvalter ca 250 dd. til idrett/ friluftsliv. Drag Aktivitetspark er ett samarbeid mellom Tysfjord kommune, Direktoratet for Naturforvaltning og Drag Aktivitetspark BA.