A A A

Internett og sosiale medier

valg2011
Her finner du adresser og linker til regjeringens valgsider.

Valg 2015 - stemmestyrer

valg2011
Tysfjord kommunes innbyggere oppfordres til å melde sin interesse dersom dere ønsker å være medlem av et av kommunens fire stemmestyrer.