Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

IKT

  • Har ansvar for drift av kommunens datasystemer og kommunikasjonsløsninger
  • Har ansvar for planlegging, utvikling og tilrettelegging innenfor IKT-området
  • Skal sørge for at kommunens ansatte til enhver tid har tilgang på nødvendig utstyr og programvare til å få utført sine arbeidsoppgaver

 

Navn  Tittel Mobil
Egil Skalltje  IKT-ansvarlig 997 37 336