Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Idemyldring og oppstart av arbeid med tiltaket «Ung samfunnsbygger» på Drag

jasska.pngLørdag 15. sept kl 1300 – 1500 , i auditorium hos Arran, Drag.

I prosjekt Jasska/Trygg jobber vi med endrings- og utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå.  Vårt fokus ligger på å forebygge og gi økt vern mot omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, for barn, unge og andre særlig sårbare grupper.

Ett av de mange tiltakene vi har på gang, er etablering av en gruppe med ungdommer i tiltaket «ung samfunnsbygger», der de gis myndighet, rammer og midler til å drive frivillig ungdomsdrevet samfunnsnyttigarbeid.   Ungdommen står selv for ideer, planlegger og gjennomfører tiltak/arrangement. Voksne bidrar med å legge litt rammer og gi litt veiledning når det er nødvendig.

Målet med dette tiltaket er å stimulere til en lærerik og utviklende prosess blant de unge med mye samarbeid på tvers av evt ulikheter i kjønn, alder, kultur og språk, der ungdommene blir bærere av verdiene i prosjektet og aktive aktører i å forme framtiden i sitt eget samfunn.

Pr nå har 25 ungdommer, fra Kjøpsvik og Drag, vært involvert i en planleggingsprosess fram mot at de arrangerte «ungdommens aktivitetsdøgn» i Stetindhallen i juli.
Nå vil vi gjerne gjøre noe som er moro, inkluderende og samfunnsnyttig, på vestsiden av Tysfjorden!

Er du ungdom (6. klasse og eldre) og har lyst til å bli med på samarbeidet om dette?ungsamfunnsbygger.png

Møt opp på lørdag 15. sept, eller kontakt: Tor Erik Rønne, tlf 48887308, torerik.ronne@tysfjord.kommune.no 
    
Velkommen! 

Vi vil ha deg med