Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

"Hva med oss?" - kurstilbud til foreldre

07.05.2018

Kurstilbud: Vår/høst 2018 - Region nord
”HVA MED OSS?”

KURSTILBUD Til FORELDRE SOM HAR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, KRONISK SYKDOM OG/ELLER SÆRLIGE BEHOV

Tidspunkt
De ordinære kursene starter fredag kl. 19.00 og avsluttes søndag kl. 13.00. Kurslederne er erfarne fagpersoner som tar dere gjennom helgen.

Deltakeravgift
Kursene finansieres av midler som er bevilget over statsbudsjettet til ”Hva med oss?” programmet. Egenandel for parkurs og oppfølgingskurs er kr 1000,- pr. par for hele helgen. Beløpet inkluderer helpensjon og kurspakke begge dager. 
Deltakerne må selv dekke reisen til kurset, samt ordne med avlastning for barn.
Faktura blir tilsendt i forkant.

 

Les mer på Bufetat sine sider:

https://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/
 

hva med oss.png