Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Hva er FYSAK?

30.06.2011

 

FYSAK er et kommunalt tiltak, som har som målsetting å legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet for kommunens innbyggere. FYSAK skal være et tilbud spesielt rettet mot de som ikke allerede deltar i organisert aktivitet via lag og foreninger eller på egen hånd. Aktivitetene kjennetegnes ved at de er systematiske, tilpasset en målgruppe, helsefremmende, rehabiliterende og forebyggende.

I Tysfjord arbeider vi med å blåse nytt liv i FYSAK og Kjøpsviktrimmen er første steg på veien. For å delta på FYSAK-aktivitetene er det bare å troppe opp på avtalt tid og sted. Du kan også oppleve at legen din, fysioterapeut eller annet helsepersonell råder deg til å delta. Dette er sannsynligvis begrunnet i at fysisk aktivitet vil være spesielt bra for din helsetilstand, eller kan være med å forebygge sykdom du står i fare for å utvikle. FYSAK-aktivitetene vil da være en fin mulighet til å komme igang.

Kostnadene for å delta på FYSAK-aktivitetene skal være lav.

Har du spørsmål om FYSAK eller generelt fysisk aktivitet ta kontakt med Folkehelsekoordinator Ingrid Ane Ribe på tlf 75775548, mob: eller mail: ingrid.ribe@tysfjord.kommune.no