Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Hovedplan vann

19.09.2016

Planutvalget i Tysfjord kommune har gjort følgende vedtak:

Planutvalget vedtar at Kommunedelplan - Hovedplan vann Tysfjord kommune 2016 - 2020, datert 2016, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2, 2. ledd. Planforslaget og øvrige saksdokumenter sendes på høring til berørte myndigheter for uttalelse. Sakens dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på Tysfjord rådhus med høringsfrist på 6 uker. Offentlig ettersyn av Kommunedelplanen kunngjøres i lokalavisen Fremover, samt kommunens hjemmeside.


Høringsuttalelser sendes til postmottak@tysfjord.kommune.no
eventuelt til Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik.

Høringsuttalelser merkes med Hovedplan vann. Frist for innspill er 31. oktober 2016.