Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Hovedplan vann og avløp

15.02.2016

Tysfjord  kommune skal utarbeide hovedplan for avløp. Hovedplanen vil være overordnet plan for all kommunal avløpshåndtering i Tysfjord kommune.

Hovedplanen skal ha status som kommunedelplan iht. Plan- og bygningsloven.

 

Innspill til arbeidet sendes til teknisk sjef Pål Strøm Jensen ps.jensen@tysfjord.kommune.no innen 29. februar 2016.