Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler

11.03.2015

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for første halvår 2015. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm. 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes 
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,
8002 Bodø – innen 31.mars 2015.

Ytterligere opplysningen kan fås hos:
jeremiassen@tryggtrafikk.no  trygve.hansen@vegvesen.no

Se også http://www.nfk.no/Tilskuddsordninger