Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Høring/innspill/merknader til styringsdokument - Nye Hamarøy kommune

23.05.2018

Viser til behandling i PSU og Fellesnemnda den 16. mai 2018. Det ble vedtatt at dokumentet skal sendes ut på en bred høring til;

  • rådmennene i begge kommunene
  • organisasjonene/HVO i begge kommunene
  • ordførerne i begge kommunene
  • politiske partier i begge kommunene
  • lag/foreninger i begge kommuner
  • på kommunenes hjemmeside


Høring/innspill/merknader til styringsdokumentet sendes prosjektleder på e-post innen 5. juni 2018.
Forslag på representanter/navn i de ulike delprosjektene må være klar til Fellesnemnda sitt møte den 18. juni 2018. Høring/Innspill/merknader vedlegges saken til fellesnemnda sitt møte den 18. juni 2018. 

 

 

Ørjan Higraff

Prosjektleder kommunesammenslåing Hamarøy kommune og Tysfjord vestside
Telefon 906 30843
orjan.higraff@hamaroy.kommune.no