Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Høring - Veiadresser Tysfjord kommune

HØRING VEIADRESSER TYSFJORD KOMMUNE

HØRING VEIADRESSER TYSFJORD KOMMUNE.docx PDF document ODT document

Kart - veinavn.pdf

Det vises til formannskapets vedtak, gjort i møtet den 11.04.19.

I forbindelse med deling og sammenslåing av Tysfjord kommune har det oppstått en utfordring i forhold til like adressenavn. Regelen er at den kommunen som har flest adressepunkt på en veiparsell,  der to eller flere har samme navn,  får beholde veinavnet. Tysfjord må derfor erstatte to veinavn i Kjøpsvik; Industriveien og Tunnelveien.

Veien Hanmhågen er ikke registrert i Kartverket og har derfor blitt utelatt i prosessen. Dette vil nå bli rettet opp, og ny adressering foretatt.

Forslag til veinavn i Tysfjord kommune  på stedene Kjøpsvik og Drag i henhold til vedlagte kart:

Industriveien endres til Kjøpsneset

Tunnelveien endres til Hestneselva

Nevervikveien

Hamnhågen

Høring legges ut til offentlig ettersyn i skranken på rådhuset i Kjøpsvik, samt på butikkene på Storjord og på Drag. i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsfristen settes til 5 uker fra annonsedato.

 

Relatert bilde