Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Høring om ny kommunegrense etter deling av Tysfjord

7 Karin Irene Amundsen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Nordland minner om høringsfristen for å komme med innspill og synspunkter på hvor den nye kommunegrensen skal gå etter deling av Tysfjord kommune.

Stortinget vedtok tidligere i år å dele Tysfjord kommue i to. Sørvestsiden slås sammen med Hamarøy kommune mens nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen.

De nye komunene trer i kraft fra 1. januar 2020.

Delingen innebærer også at det må fastsettes hvor kommunegrensen skal gå mellom de to nye kommunene. 

Fylkesmannen skal utrede og oversende et begrunnet forslag til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den nye grensen vil bli endelig fastsatt av Kongen (i statsråd) evt. av departementet.

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til underdirektør Tor Sande ved kommunal- og beredskapsavdelingen: fmnotos@fylkesmannen.no

På Fylkesmannens nettsider finner du også høringsbrev og kartvedlegg: Høring om ny kommunegrense etter deling av Tysfjord - Høringsfrist: 31. august 2017 23:00