Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon hurtigbaat

Høring - Ny ruteføring for hurtigbåtruta i Tysfjord

 

Båttur til Sørfjorden, S  Det vises til Nordland fylkeskommunes forslag om ny ruteføring for hurtigbåtruta i Tysfjord, samt Driftsutvalget behandling av dette forslaget.
 
For å sikre en god vurdering av saken anmodes det om synspunkter på det vedlagte forslaget.
Høringsuttalelsene sendes innen 23. februar 2009 til: 
 
 
Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik

eller elektronisk til:
 
Instanser/sammenslutninger som ikke er egen høringsinstans (se vedlagte høringsliste) er også velkomne til å komme med innspill til saken.

 

Vedlegg
 
Adresseliste/Høringsliste: Til samtlige medlemmer i kommunedelsutvalgene;
Kommunedelsutvalget for Kjøpsvik/Hundholmen/Kjelkvik/Haukøy/Skrovkjosen
Kommunedelsutvalget for Storjord og Omeng
Kommunedelsutvalget for Drag/Helland
Kommunedelsutvalget for Grunnfjord/Hulløy/Storå
Kommunedelsutvalget for Hellemofjorden