Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Høring av søknad fra Norcem AS sementfabrikk Kjøpsvik om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Høring av søknad fra Norcem AS sementfabrikk Kjøpsvik om endring av tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven.

Miljødirektoratet viser til vedlagte søknad, fire vedlegg og kunngjøring. Kunngjøringen er sendt til Norsk lysingsblad og lokalavisene der saken vil bli kunngjort 24. april 2017. Saken legges også ut på vår nettside på http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-1345-1

På denne adressen ligger også skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse til søknaden.

Vi ber kommunen legge ett eksemplar av kunngjøringen og søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i kommunen. Dere kan om ønskelig også legge ut kunngjøringen på egen hjemmeside.

Vi ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 22. mai 2017.