Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Helsestasjon

Kjøpsvik helsestasjon

Helsesøster Nelly Beate Molvik

Prestegårdsveien 1
8590 Kjøpsvik
tlf. 90 73 18 13
fax. 752 11 574
E-post: Nelly Beate Molvik

Det vil ikke være helsesøster tilgjengelig i Kjøpsvik inntil videre. 

Ballangen helsestasjon bistår Tysfjord kommune.
Telefontid mellom kl 09-15 man-fre, 76929237


Drag helsestasjon/jordmortjeneste

Mallin Andreassen
tlf. 94842716
mallin.andreassen@tysfjord.kommune.no

Jordmor Karen Ellen Mølderup
tlf. 99363924
karen.molderup@tysfjord.kommune.no

Boks 44
8271 Drag
fax. 752 11 575


Tjenester som ligger under helsestasjonen:

 • Helsestasjon for barn
 • Skolehelsetjeneste
 • Svangerskapskontroll til gravide
 • Opplysningsvirksomhet
 • Vaksinasjon for voksne/ reisevaksiner
 • Miljørettet helsevern

Tjenesten er lovpålagt gjennom Kommunehelseloven av 19.november 1982, og kvalitetssikret i Veileder for helsestasjon – og skolehelsetjeneste IK-2617 fra 1999.
 
Formålet med forskriften er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.
 
Tilbudet skal omfatte helseundersøkelser, både somatiske og psykiske, rådgiving, veiledning, opplysningsvirksomhet rettet mot gravide, spedbarn, småbarn, ungdom (0 – 20 år), foreldre, samt miljøarbeid.
 


Helsestasjonen kan gi råd og veiledning om, blant annet:

 • Barns vekst og utvikling (normalutvikling/ avvik), ernæring, søvn, renslighet, lek/ stimulering, vaksiner.
 • Sosialt samspill med familie, venner, skole etc.
 • Grensesetting - styrke foreldre i foreldrerollen, adferdsvansker
 • Levevaner : Forebygging av ulykker / helsemessige skader, rusmidler, røyking, over/ underspising, risikoadferd, bl.a.seksualadferd.
 • Prevensjonsveiledning.
 • Psykososiale problemer.
 
Helsestasjonen har faste samarbeidsmøter med Barne- og ungdomspsykiatrien ( BUP ), psykiatritjenesten, barnevernstjenesten og legetjenesten.
 
Helsesøster deltar i ulike tverrfaglige ansvarsgrupper rundt barn med særskilte behov.
Øvrige samarbeidspartnere, som PPT, tannlege, barnehage, skole, føde/ barneavdeling og andre etter behov.
 
Drag helsestasjon har lokaler på Drag helsesenter.
Kjøpsvik helsestasjon har lokaler på Kjøpsvik Helsesenter.
Jordmortjenesten, som er tilknyttet helsestasjonen, utøves fra de samme kontorer.