Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Etatsadministrasjonen

informasjon

Her finner du kontaktinformasjon på de som jobber i etatsadministrasjonen.

Fysioterapitjenesten

fysioterapi
Her finner du informasjon om kommunens fysioterapitjeneste

Helsestasjon

helsestasjon
Her finner du informasjon om tjenester og kontaktpersoner på helsestasjonene

Kreftsykepleier

ikon kreftsykepleier

Her finner du informasjon om kreftsykepleieren i kommunen

Legetjenesten

lege%5B1%5D
Her finner du informasjon om legetjenesten i kommunen.

Enhet familie og helse

omsorg

Her finner du informasjon og kontaktpersoner innenfor enhet familie og helse

Nord-Salten barnevern

omsorg2
Informasjon om sosiale tjenester og barnevern

Tannhelsetjenesten

tannlegetjenesten
Her finner du informasjon om tannhelsetjenesten i kommunen

Pleie- og omsorgstjenesten

eldreomsorg
Her finner du informasjon om pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.