Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Helleriss Korsnes

Helleristningene på Leiknes

Dyreberget på Leiknes er et av Nord-Norges største og flotteste helleristiningsfelt. Det var steinalderfolk som for 9000 år siden preget bilder av omgivelsene sine inn i granitten.

Helleristninger er en betegnelse på forhistoriske bilder, hugget eller slipt inn i stein og fjell. Helleristninger er en type bergkunst. Helleristningene på Leiknes er slipt inn i berget, og med sine 9000 år er de blant de eldste bergbildene i Nord-Norge. Dyrene er sikkert formet, og i full størrelse. Den 7,6 meter lange spekkhoggeren på Leiknes blir sett på som det største og kanskje mest imponerende bergbildet fra steinalderen. De sammensmeltede svanene er også et kjent motiv, fra helleristningsfeltet i Tysfjord.

Helleristninger som er laget ved hugde furer i bergflaten er kjent fra de fleste andre steder i Norge. Denne type helleristninger er yngre enn de slipte ristningene som finnes i nordre del av Nordland. De største og mest kjente feltene som finnes med hugde helleristninger finnes i Alta og Vingen og Ausevik i Sogn og Fjordane.

Vi vet lite om hvorfor bildene ble laget eller hva de betydde for menneskene som laget dem. Det er mange teorier knyttet opp mot bildene. En av teoriene knytter bildene til sjamaner og jaktmagi - at jegerne ville skaffe seg makt over viktige byttedyr ved å feste bildet til berget. En annen forklaring er at bildene har sammenheng med tro, forestillinger, symbolverden og ritualer.

Helleristningene i Tysfjord ble offisielt oppdaget i 1915. Stedet ble kalt "Dyreberget" av folk som bodde i området. Ulike versjoner av navnet kan være like gammelt som bildene selv. Dyreberget ligger på Leiknes, ca. 6 km fra Storjord. For å komme til helleristningene tar du av fra E6 om lag 3 km nord for Storjord og følger veien videre til du kommer til Leiknes. Severdigheten er skiltet ved veien.

Helleristningene på Leiknes tilhører kulturminner som er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Vis aktsomhet i forhold til bildene slik at de kan bevares for kommende generasjoner. Ikke trø på bildene eller riss inn merker i berget.

Vil du vite mer om helleristninger og kulturminnevern kan du ta en titt på disse websidene:
· Miljøverndepartementet
· Kulturminneloven
· Riksantikvaren