Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Havbruksnæringens kultur- og næringsfond

23.10.2012

Tysfjord kommune utlyser med dette avsatte midler til Havbruksnæringens kultur- og næringsfond for 2. gangs tildeling i 2012.

Fondet er kommet i stand etter initiativ fra oppdrettselskapene med bakgrunn i at Musken Laks AS og Nordlaks AS innehar oppdrettskonsesjoner i kommunen. 

Formålet med fondet er at det skal legges til rette for utvikling av nærings- og kulturbasert virksomhet. Fondet skal gi støtte til nærings- og kulturtiltak som har en langsiktig effekt. Fondet har en årlig tilførsel av kapital på kr. 2 millioner i 3 år. Fondet fordeles med ca. 50 % 2 ganger i året.
 
Det er i 2012 utarbeidet nye retningslinjer for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond med klare mål og strategier. Inntil 4 søknader innen de skisserte støtteområdene vil bli innvilget. Gjennomarbeidede søknader vil bli prioritert. Søknader som ligger utenfor retningslinjene vil bli avslått.
 

Statutter for havbruksnæringens kultur- og næringsfond finner du her.  


Søknadene sendes til:
Tysfjord kommune
postboks 104
8591 Kjøpsvik  

eller på e-post til postmottak@tysfjord.kommune.no

 
 
Søknadsfrist: 16. november 2012