Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

tilskudd

Havbruksnæringens kultur- og næringsfond

Tysfjord kommune utlyser med dette avsatte midler til Havbruksnæringens kultur og næringsfond for 1. gangs tildelig i 2012.

Fondet er kommet i stand etter initiativ fra oppdrettselskapene med bakgrunn i at Musken Laks A/S og Nordlaks A/S innehar oppdrettskonsesjoner i kommunen.
 
Formålet med fondet er at det skal legges til rette for utvikling av nærings- og kulturbasert virksomhet. Fondet skal gi støtte til nærings- og kulturtiltak som har en langsiktig effekt. Fondet har en årlig tilførsel av kapital på kr. 2 millioner i 3 år. Fondet fordeles med ca 50% 2 ganger i året.
 
Kommunestyret har vedtatt statutter for Havbruksnæringens Kultur- og Næringsfond.
 
Søknadene skal sendes til:
Tysfjord kommune
Postboks 104
8591 Kjøpsvik  
postmottak@tysfjord.kommune.no 
 
 
 
Søknadsfrist: 1. mars 2012.