A A A

Har du flyttet?

Flytter du, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

 

https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/stemmerett/har-du-flytta/

 

valglogo_gull_bokmaal_200x93.jpg