Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Har du feil adresse? - info om veiadressering

12.02.2019

veinavn.jpg


Tildelt veiadresser gjelder for eiendommen, og ikke personer. 

Det er derfor viktig at alle som bor på en eiendom som har fått tildelt veinavn sjekker folkeregistrert adresse. Dersom det er konflikt mellom kommunens tildelte veiadresse og folkeregisterets adresse, må det meldes riktig adresse til folkeregisteret. Dette gjelder for samtlige personer i husstanden. Riktig adresse må også meldes til Posten.
Informasjon om prosedyrer for flytting av adresse finnes på: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/

Viser ellers til tilsendte informasjonsbrev i forbindelse med adressetildeling.

Les også: Gate-/veiadresse på kommunale bygg
Les også: Informasjon om ny adressetildeling