Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

Hamsuns rike ikon

Hamsuns rike

Ny web ble publisert 25. september - www.hamsuns-rike.no 

Vi er nå på nett med reiselivsNorge, og de bedrifter som deltar i Innovasjon Norges markedskampanjer oppnår god synlighet .
Siden oversettes til engelsk innen 31.12 slik at den er klar for markedet i 2013.
Vi er de første til å etablere nettsider etter NordNorske Reiseliv sitt nye, visuelle format.
 
 
Det er helt avgjørende å være godt synlig på nett på i reiselivet, og med god hjelp fra NordNorsk Reiseliv i Bodø og markedsgruppa i RiHR 2012 (Hege Ruud, Bodil Børset og Geir Winther) er en ny, visuell og informativ nettside endelig en realitet. På finansieringsiden finner vi Partnerskap Salten/Nordland Fylkeskommune, STH-fondet og Sørfold kommune. 
 
For å få de reisende til å bli lengre i vår region og at vi ikke kun fungerer som en gjennomreise-destinasjon, er det viktig at vi synliggjør bredden i tilbudet i Hamsuns Rike på en god og visuell måte som gjør folk interessert i å finne ut mer om oss.  Gjennom nettsida skal vi inspirere og engasjere leserne til å utforske Hamsuns Rike både gjennom natur- og kulturopplevelser, og dette gjelder «nye» turister på lands- og verdensbasis, så vel som Saltenfolk og lokalbefolkningen.
Nettsida har mulighet for etablering av booking på nett, og dette er noe man ønsker å etablere på sikt, i samråd med bedriftene.
 
Nettsida til Hamsuns Rike viser i dag alle aktører innen reiseliv som har regelmessig drift. Det er utrolig mange aktører i regionen, noe som er veldig bra!
Mange av disse drives på hobbybasis og det er derfor utfordrende å holde oversikt over alle, men vi prøver så godt vi kan. Dersom noen føler seg glemt, må de bare si i fra, det er ikke vondt ment!
 
Pr. nå kan alle få en plass på siden, men i løpet av kort tid må vi ta en runde i forhold til synligheten til de bedriftene som ikke er medlem av destinasjonsselskapet.
Vi ønsker selvfølgelig å favne så bredt som mulig for å synliggjøre spekteret i regionen best mulig, men som alltid er det et kostnadsbilde å ta hensyn til.
Vi er derfor helt avhengig av at kommunene og bedriftene melder seg på, og ønsker å bidra i forhold til å ivareta denne synliggjøringen av regionen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen
Bente Melby Ness
daglig leder
 
Reiseliv i Hamsuns rike
Tel. 0047 9587 6306