Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Guttorm Aasebøstøl

25.08.2015
ikon Guttorm AasebøstølTverrpolitisk liste

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?
Guttorm Aasebøstøl, 49 år, bor i Kjøpsvik. Er gift og har 2 barn. Er ordførerkandidat for TPL.

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
Det beste for meg ved å bo i Tysfjord kommune er alle muligheter for friluftsliv, trygge oppvekst vilkår for barn, gode skoler, gode tjenester i helse og omsorg.

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Jeg er den beste ordfører kandidaten, jeg ønsker og jobbe for at alle innbyggerne i Tysfjord skal ha gode primærtjenester (skole, helse, omsorg) der de bor. 

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?
Den desidert viktigste saken er å få økonomien i kommunen på rett kjøl igjen. Videre er det viktig for TPL  at alle innbyggerne i Tysfjord kommer godt ut av en eventuell kommunereform uansett hvor vi havner, her tenker vi på at vi må ha gode tjenester for befolkninga.

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Det er viktig at kommunen sørger for at de unge velgerne får den infoen som trenges for at de skal møte ved valg urnene, og at 16-17 åringene får info om at de kan være med å forme en fremtid i Tysfjord.

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Den økonomiske situasjonen er vanskelig i Tysfjord, men hvis vi alle er med og bidrar skal vi klare og rette opp økonomien igjen, vi må tenke nytt m.h.t samarbeid / felles tjenester med naboer etc.

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
Stem TPL! Vi ønsker og jobbe for en helhet i Tysfjord med gode tjenester til alle innbyggerne. 

8. Når starter du valgkampen for fullt?
Valgkampen starter i uke 35.

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Det er viktig at alle kommunens stemmeberettigede bruker sin stemme, dette for å sikre at det er det partiet eller den kandidaten som folk ønsker som kommer i posisjon. Det er dette som er demokrati.