Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon kirke

Gudstjenester

Oversikt over gudstjenester i Tysfjord, desember:

2. desember   
Musken forsamlingshus kl. 11:00
Høymesse v/soknepresten, skriftemål, nattverd
   
2. desember
Kjøpsvik kirke kl. 16:00
Lysmesse v/soknepresten, menighetspedagogen og konfirmantene
   
9. desember

Korsnes kirke kl. 18:00
Lysmesse v/soknepresten, menighetspedagogen og konfirmantene

   
16. desember
Drag Helland kirke kl. 18:00.
Lysmesse v/soknepresten, menighetspedagogen og konfirmantene
   
23. desember Ingen gudstjeneste i soknet
   
24. desember
Korsnes kirke kl. 13:00
Familiegudstjenese v/soknepresten
   
24. desember
Drag/Helland kirke kl. 15:00
Familiegudstjeneste v/soknepresten
   
24. desember
Kjøpsvik kirke kl. 17:00
Familiegudstjeneste v/soknepresten
   
25. desember
Kjøpsvik kirke kl. 12:00
Høytidsgudtjeneste v/soknepresten, nattverd
   
26. desember
Drag/Helland kirke kl. 12:00
Høytidsgudstjeneste v/soknepresten, nattverd
   
30. desember Ingen gudstjeneste i soknet
   
31. desember
Kjøpsvik kirke kl. 17:00
Gudstjeneste v/soknepresten, nattverd, vi minnes våre døde
   
1. januar
Korsnes kirke kl. 18:00
Gudstjeneste v/soknepresten, nattverd, vi minnes våre døde