Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon kirke

Gudstjenester

Oversikt over gudstjenester i Tysfjord, november:

4.november       Kjøpsvik kirke kl. 17:00. Gudstjeneste v/soknepresten, nattverd, vi minnes våre døde
   
11.november Ingen gudstjeneste
   
18.november Kjøpsvik kirke kl. 11:00. Familiegudstjeneste v/soknepresten og menighetspedagogen. Høsttakkefest, Bibelboka mi/Muv Ràmàtgirjje til 4-åringer, konfirmantpresentasjon
   
18. november Drag/Helland kirke kl. 17:00. Gudstjeneste v/soknepresten, nattverd
   
25.november Korsnes kirke kl. 11:00. Høymesse v/soknepresten, nattverd