Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

renovasjon[1]

Grovavfallsløsning

Innbyggerne på vestsiden i Tysfjord kommune kan nå levere grovavfall til IRIS sine Miljøtorg på Oppeid og Tømmerneset. Det kan gjøres til samme vilkår som innbyggerne i Hamarøy.
 
Tømmerneset:
Miljøtorget ligger ved E6 på Tømmerneset i Hamarøy kommune.

Åpningstider:
 
Torsdager fra klokken 14:00 - 19:00

Oppeid:
Miljøtorg Oppeid ligger i Herseth-skogen like ved Byggeriet ca en kilometer fra fylkesveien. 

Åpningstider:

Mandager fra klokken 15:00 - 19:00 

Utvidet åpningstid i perioden mellom 16. april og 1.september:
Mandager fra klokken 13:00 - 19:00
Lørdager fra klokken 10:00 - 13:00
 
 
 
Husk sortering!

På miljøtorgene er mye avfall gratis for husholdninger å levere. Det kan være betalt for da du kjøpte produktet (i form av et miljøgebyr) eller det er betalt for gjennom renovasjonsgebyret.
På mottaket skal avfallet fordeles på ulike containere. Sorter derfor avfallet ditt før du pakker det inn i bilen eller på tilhengeren, slik at avfall som er gratis å levere enkelt kan plukkes ut.
Følgende kan privatkunder levere gratis:
·         Hageavfall
·         EE - avfall, hvitevarer og andre elektriske artikler
·         Kjølemøbler
·         Farlig avfall
·         Plastemballasje
·         Ren landbruksplast
·         Klær (som kan benyttes igjen)
·         Rent trevirke
·         Urent trevirke
·         Trykkimpregnert/ kreosotbehandlet trevirke
·         PCB vinduer m/karm (produsert mellom 1965 – 1975)
·         Papp
·         Papir
·         Metall (alle typer)
·         Glassemballasje
·         Mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen)
 
 
Betaling:
På Miljøtorg Oppeid og Tømmernes beregner kundebehandler på torget pris etter avfallets volum. Det oppfordres til alle kunder til å betale med bankkort.
 


Priser:
 
Mengde
Pris
Restavfall
0 - 100 liter
68,-
    "
101 - 250 liter
134,-
    "
251 - 500 liter
204,-
    "
pr m3
409,-
Eternitt/asbest   
pr m3
1328,-
 
 
 


Når miljøstasjonen i Kjøpsvik åpner igjen vil det bli samme betalingsløsning her.