Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
Skilt langs leden, S

Grenseleden

Grenseleden går mellom Sørfjorden i Tysfjord til Vestenden av Áhkájávrre i Gällivare. Den 42 kilometer lange leden slynger seg gjennom storslagent og variert landskap.

Den gamle vandringsveien har blitt brukt som både næringsvei, handelsvei og under annen verdenskrig, som flyktningerute.

Oppgradert
Høsten 2007 ble en omfattende oppjustering av leden fullført. Oppjusteringen innebefatter en grundig merking av ruta, samt nye rasteplasser, hvilehytter, fire nybygde broer, og et nytt turkart over området. Oppgraderingen av den historiske leden var et EU-psosjekt som Tysfjord- og Gällivare kommune hadde prosjektansvar for. Sørkaitum Sameby var med som samarbeidspartner.

Leden er merket med steinvarder og firefargede skilt fra Vestenden av Áhkájávrre til Sørfjorden. Det er også markert hvor den krysser Nordkalottleden. Kartet over området fås kjøpt ....

Området er relativt lett å gå i, men god form er en fordel.

Kommunikasjoner

Rutebåten til Sørfjorden fra Kjøpsvik er lagt ned. For å komme til og fra Sørfjorden kan man chartre privatbåt. Brødrene Johansen har tlf. 75 77 43 29. Grenseleden har nå fått merket en ny rute som går fra Rijtjem til Storå. Derfra går det rutebåt til  Kjøpsvik. Til og fra Rijtjem går det rutebuss. Fra Rijtjem til Váisaluokta går det rutebåt. For å komme til vestenden av Áhkájávrre, må man chartre privatbåt.

Hurtigbåtrute i  Tysfjorden

Hytter
På norsk side er det fire hytter langs leden. Disse er plassert ved Brynvatnet,  Krokvatnet og Røysvatn.

Mobildekning
Det er ikke GSM-dekning langs leden. Satelittelefon må benyttes dersom du har behov for kontakt med omverden.

Rein langs leden
Området er et reinbeitedistrikt. Vis derfor varsomhet. Spesielt gjelder dette dersom du går med hund i kalvingstiden på våren og sommeren.

Fiske
Fiske er tillatt i enkelte vann. For opplysninger om dette og kjøp av fiskekort kontakt STF Rijtjem + 46 (0) 970 420 30. For fiskekort på norsk side se www.statsskog.no

Avfall
Avfall skal tas med ned fra fjellet eller, om mulig, brennes. 15. April til 15. September er det bålforbud i skog og skogsmark.

Mer informasjon finner du her.

Videoer
https://www.youtube.com/watch?v=q6fqy9GYT6E
https://www.youtube.com/watch?v=3mwPTiaMVL0
https://www.youtube.com/watch?v=a0g0nn_fB4U