Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

GRATULERER MED DAGEN!

11.01.2019

protokoll.jpgI dag er det nøyaktig 150 år siden det aller første kommunestyremøtet i nyopprettede Tysfjord kommune ble holdt, nemlig "Aar 1869, mandagen 11. Januar"!

Ut fra protokollen var 11 representanter til stede, hvorav de fleste undertegnet med påholden penn (m.p.p.) Først valgte "formænderne" til ordfører sogneprest Peter J. S. Østbye og til viceordfører gårdbruker og handelsmann Hans Olsen, Ulvøn for to år. Den tredje formanden var Vincents Chr. Berg, Tørnes.

Deretter trådte representantene sammen med formennene og besluttet i første sak å ansøge om et Laan på omtrent 1000 spesiedaler til kommunens andel av utgiftene til Tysfjords prestegård, samt til oppførelsen av skolehus med lærerbolig på gården Storjord.

Og så var arbeidet i gang med å organisere og drive en egen kommune gjennom hele 150 år!


Med håp om positive og lærerike jubileumsmarkeringer utover året, John G. Skogvoll, leder av jubileumskomiteen 

Last ned og les protokollen som PDF!