Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Gebyrer og avgifter

For Tysfjord kommune gjelder følgende satser for gebyrer og avgifter:

Endring i gebyrene fra og med 1. termin 2017.

 

  2017
Vannavgifter eks. mva inkl. mva
Bolig inntil 100 m2 5900 7375
Hytte/fritidsbolig 0-50 m2 2175 2719
Hytte/fritidsbolig 50-75 m2 2675 3344
Hytte/fritidsbolig 75-99 m2 3165 3956
Vannpost hytte 2165 2706
Tilknytningsavgift vann 6000 7500
Vannmåler, leie av ledningsnett + adm se under se under
Vannmåler pr. m3 19 24
Kloakkavgifter    
Bolig inntil 100 m2 3250 4063
Tilknytningsavgift kloakk 6000 7500
Avløp, leie av ledningsnett + adm se under se under
Beregnet etter vannmåler pr. m3 9 11
Slamtømming (årlig avgift)    
Tømming av slamavskillere hvert år 3000 3750
Tømming av slamavskillere annet hvert år 1550 1938
Tømming av slamavskillere hvert 3. år 1075 1344
Tømming av slamavskillere pr. m3 540 675
Renovasjon    
Grunnavgift 5150 6438
Feiing    
Feieravgift 650 813
Gravemelding    
Gebyr 250 313


Grunnavgiften skal inkludere renovasjon til husstander. Det er beregnet 140 l matavfall, 240 l brennbart og 140 l papirdunk.
For større dunker økes gebyret med kr. 250 pr. 100 l + mva.
Grovavfall skal betales etter satser fra HRS.
Vann: Nettleie ved bruk av vannmåler settes til 15 % av fakturert forbruk.
Avløp: Nettleie ved bruk av vannmåler settes til 15 % av fakturert forbruk.
Storforbrukere kan forhandle egne avtaler.
Hytterenovasjon er en frivillig ordning etter tillatelse fra teknisk etat. Den inkl. 10 gule sekker. Må hentes på rådhuset. 


GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK  M.V.

 

__ARTICLEATTACHEMENTS__