Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Gatenavn 2. gangs høring

23.06.2015

Etter første gangs høring er det gjort endringer på mer enn 25 % av opprinnelig forslag på gatenavn i Tysfjord kommune. Dette resulterte i en ny høringsrunde. Jfr. formansskapets vedtak fra 18.06.2015.

Det legges ut til offentlig ettersyn ihht. Plan- og bygningslovens § 12-10. Nye oppdaterte kart, høringsbrev og navnetabell blir å finne på Tysfjord kommunes hjemmeside, på rådhuset, Sparbutikken på Drag og på butikken på Storjord.

Høringsfristen settes til 10 uker fra annonsedagen.