Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Gate-/veiadresse på kommunale bygg

10.01.2019

veinavn.jpg

Kommunale bygg får følgende gate-/veiadresse:

Gbr/bnr   Ny adresse
56/30 skolen Davve-Måsske 56
56/32 enebolig Davve-Måsske 75
56/59 tomannsbolig Davve-Måsske 54
60/84 Margits Minne Granittveien 6
60/371 Dragstunet/kont.bygg Granittveien 16                        
60/371 Dragstunet boenheter Granittveien 18
60/386 enebolig Granittveien 3                         
60/224 3-mannsbolig Hamnbakkan 15
60/353 Drag barnehage Skoleveien 18
60/63 Drag gamle skole Skoleveien 45
60/256 Drag skole Skoleveien 42
60/357 tremannsbolig Skoleveien 30
60/286 enebolig Skoleveien 28
60/352 enebolig Skoleveien 24
60/295 tremannsbolig Skoleveien 14
72/30 tremannsbolig Østvikveien 3

 

Les også: Informasjon om ny adressetildeling