Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Kirkeklubben

EN KLUBB I KJØPSVIK KIRKE FOR UNGDOM

Kjøpsvik kirkelige ungdomsklubb ble startet opp 20. oktober 1964 av daværende sokneprest i Tysfjord, Finn Holmqvist. Den første klubbkvelden ble holdt i møtesalen på velferdsbygget til sementfabrikken. Ca. 50 ungdommer møtte fram til en klubbkveld med spill, andakt og lysbilder fra Abakalaki. Annenhver uke møttes 30 til 40 ungdommer på velferdsbygget. Senere var klubben innom både Ungdomshuset og Gjestestua før den fikk tilhold på skolen. I 1975 flyttet klubben til stedets nye kirke, der den fremdeles er i full vigør.

Fra starten av og i mange år framover var ungdommen gjennom eget klubbstyre flinke til å ta ansvar for driften av klubben. Presten var alltid med, og andakt var fast innslag. Senere har klubben for det meste vært drevet av voksne. Foruten de fleste sokneprestene, har klubben hatt mange ledere, både ”ettåringer”, sivilarbeidere, kateket og lærere.

Oppslutningen om Kirkeklubben har bestandig vært god, og de fleste årene har svært mange av stedets ungdom benyttet seg av dette tilbudet. Faste innslag har vært bruk av klubbens mange spill, tippekonkurranse, rebus og andakt. Gjennom årene har det også blitt mange turneringer i dart, bordtennis, biljard, fotballspill og airhockey. Tidligere hadde man av og til besøk av gjester som viste lysbilder og fortalte om yrke eller hobby. Diverse besøk fra Norges KFUM/KFUK har det også blitt, samt noen konserter med artister utenfra og ved klubbmedlemmer.

Klubben har investert mye i diverse spill, hvorav biljard, fotballspill og bordtennis er blant de mest populære. I 2007 og 2008 ble det kjøpt inn elektriske gitarer, forsterkere, slagverk, keyboard og sanganlegg, som plassert i eget rom har ført til mye musikalsk aktivitet på klubben. Dette utstyret brukes også til konserter i Ungdomssalen og i forbindelse med musikkinnslag i kirkerommet og menighetsalen.

I oktober 2015 var det stor feiring av klubbens 50-årsjubileum med konsert med Hans Inge Fagervik og tidligere klubbmedlemmer i kirka, festmiddag for klubbmedlemmer og inviterte gjester på Stetind hotell og utvidet klubbkveld.  For en del av pengene man fikk til jubileet har man nå kjøpt inn en skikkelig stor Sub, som nå blir flittig brukt til avspilling av musikk på musikkrommet.

Både inngangspris og prisene i klubbens egen kiosk har alltid vært lave, men med god støtte fra menighetsrådet, fellesrådet, Tysfjord kommune, Sparebanken Narvik, Lions klubb Kjøpsvik, Kjøpsvik bluesklubb, Norcem AS med flere har klubben hatt økonomi til investeringer i nytt utstyr, vedlikehold og til premiering ved konkurranser og turneringer.

Kirkeklubben er åpen for ungdommer fra 7. klasse og oppover, og har åpent onsdag i skoleåret fra kl. 18.00 til kl. 21.00, og ca 20 ungdommer møter opp på klubbkveldene.

 

Nils Kristian Sørensen og Ingar N. Skogvold, klubbledere