Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Garraduodje

15.03.2016

Nytt kurs i Garraduodje (hard-duodje) på Drag, for barn og ungdom i Tysfjord. Oppstart mandag 4. april 2016.

Tysfjord kulturskole i samarbeid med Árran startet i fjor høst/vinter opp med kurs i garraduodje (hardduodje). Dette ble muliggjort gjennom finansiering knyttet til midler fra samarbeidsavtale med sametinget (språkmidler). Det hadde i forkant vært stor etterspørsel fra potensielle elever og foreldre. Ti elever fikk innblikk i materialer hentet fra naturen, tørking og bearbeiding til ferdig produkt. Opplæringen besto også i bruk av forskjellige verktøy, hovedsakelig skjæreverktøy (bl.a. bruk av kniv). Integrert i undervisningen har elevene også fått innblikk og opplæring i samisk språk og kultur. Elevene var generelt svært fornøyd med opplegget og ønsket en videre førsel av det til våren.

I påvente av avklaring knyttet til finansiering, starter vi nå opp rett etter påske (mandag 4. april).

Det har vært noe etterspørsel etter tilbudet også andre steder i kommunen. På nåværende tidspunkt lar det seg ikke gjøre å sette opp tilsvarende kurs i Kjøpsvik eller på Storjord, men vi tilrettelegger for at elever fra hele kommunen kan delta på kursene på Drag..


Lærer Mattias Harr er 30 år gammel og kommer fra Malå i Sverige. Han er utdannet duodjár/sløyder ved Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Mattias er nå bosatt på Drag og ansatt på Árran som duodjebagádalle/sløydveileder.

Mattias Harr, mobil 400 99 415, e-post mattias.harr@arran.no

 

Tysfjord kulturskole

v/ rektor Johannes Formanowski

Tlf: 99 42 72 90
E-post:johannes.formanowski@tysfjord.kommune.no

 

Garraduodje Lars-Johannes-Mattias_300x200.jpg