Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Gällivare

Den første avtalen om vennskapssamarbeid mellom Gällivare kommune og Tysfjord kommune, ble undertegnet 15.04.03.

Temaene som er beskrevet i avtalen er:
 1. Næringsliv, industri, turisme, handel og samiske næringer.
 2. Kultur, bibliotek, idrett, samisk bokbuss, museer, musikk og kulturskole.
 3. Skole, utdanning, utveksling mellom skoler.
 4. Helse- og sosial, kompetansehøyning av samisk personale innen eldreomsorg.
 5. Infrastruktur mellom kommunene, utredninger av led og veiforbindelse.
 6. Samisk språk, kultur og samfunnsliv, utvikling av lulesamisk materiale og oppbygging av IT-løsninger.
 
Samarbeidet mellom Gällivare kommune og Tysfjord kommune begynte i 1998 med et prosjektsamarbeid mellom folkebibliotekene i de to kommunene. Dette prosjektet resulterte blant annet i etableringen av samisk bokbuss og innkjøp av samiskspråklig litteratur / mediemateriell.
 
Disse samarbeidsprosjektene er gjennomført siden 1999:
 
 • Bibliotekprosjektet
 • Lulesamisk bokbuss
 • Interreg Atlas
 • Unireg/statlige registreringsarbeidsplasser
 • Tvillingbygg (Sadje)
 • Grenseleden
 • Studie avseende for tilväxt Gällivare - Tysfjord
 
Kjøpsvik skole har hatt prosjektsamarbeid med skoler i Gällivare, og det har vært samarbeid mellom kulturorganisasjoner og mellom idrettsorganisasjoner i de to kommunene.
 
I nærmeste fremtid skal kommunene diskutere nye samarbeidsprosjekter innefor:
 
 • Helse- og omsorg
 • Skole


Nyttige lenker:

Gällivare kommun

Gällivare - Lappland