Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Gåvvågilpos

05.03.2014

Mij ávttjip ulmutjijt gåvvågilppusij oassálastátjit. Gåvvå galggá mijá tjáppa suohkanis!

Gåvvå sáddiduvvá dán mæjllaj: postmottak@tysfjord.kommune.no

Divtasvuona suohkan sihtá vuosstáj váldeduvvam gåvåjt adnet almulasj aktijvuodajn, ja gåvvididdje oadtju mávsov.

Dåssju gåvåj majt iesj la gåvåj majt iesj la gåvvim máhtti liehket gilppusin manen. Jus li ulmutjijs gåvå, de le gåvvididdje vásstádus gåvviduvvam ulmutjijs loabev oadtjot almodibmáj. Jus dá li máná vuollela 15 jage, de æjgáda hæhttuji dáv loabedit. Vuosstehágugis, vierregahttá jali illastahtte gåvå e dåhkkiduvá.

Suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen sjaddá gilppusa vuojttáj vuojtov vaddet.


Ájggemierre gåvjt sáddit le 31.03.2014.