Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har ett selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Tjenesten arbeider både forebyggende og behandlende og er en del av kommunens habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

Fysioterapitjenesten i Tysfjord kommune består av en fast ansatt fysioterapeut, ei vakant stilling, og en privatpraktiserende fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd.

Tjenesten har et bredt spekter av arbeidsområder som er fordelt på følgende måte:

Fast ansatte fysioterapeuter:

  • Vurdering/behandling/trening av beboere ved institusjon
  • Vurdering/behandling av barn/unge tilknyttet helsestasjon, skolehelsetjenesten
  • Foreta omsorgsvurderinger
  • Medvirke til utarbeidelse av IP, samt delta i relevante ansvarsgrupper
  • Veilede øvrig personell
  • Forebyggende
     

Ved ledig kapasitet eller under særlige forhold kan de fast ansatte fysioterapeutene foreta undersøkelse og behandling av personer med henvisning fra lege.
 

Navn Tittel E-post Telefon/mobil
Arne Rasmussen fysioterapeut arne.rasmussen@tysfjord.kommune 91167526
Vakant fysioterapeut    
       

 


Privatpraktiserende fysioterapeuter:

Hovedansvar: Allmenn fysioterapi

  • Undersøkelse og behandling av personer med behov for fysikalsk behandling.

Fysioterapibehandling gis via legehenvisning eller direkte kontakt til fysioterapeut. 


Fysioterapi Kjøpsvik
Hans Albert Bjerkelund
Prestegårdsveien 2
Tlf. 990 07 124                                                                                       

Fysioterapi Drag
Fysioterapitilbudet er ikke tilgjengelig inntil videre.
Vi beklager dette!
Evt. kontakt Kjøpsvik fysioterapi v/ Hans Bjerkelund på tlf. 990 07 124