Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Tysfjord kommune

10.09.2015

Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Tysfjord kommune

Det vil bli opprettet mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Tysfjord kommune.
De fleste barna som kommer til Norge er alene, dvs uten sine foreldre, og er mellom 15 og 18 år.
Fylkesmannen skal oppnevne representanter som skal være juridisk erstatter for foreldrene, som skal tale barnets sak 
i forhold til utlendingsmyndighetene, skole, helsevern, asylmottak, omsorgssenter m.m.
Barna vil være på mottaket i Tysfjord inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås.
Oppdraget som representant godtgjøres etter faste satser.

 

Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss på telefon 75 53 15 00
eller send en mail til: fmnopost@fylkesmannen.no