Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

oppslagstavle

Fuolkkebiejvve Ráluovta/Rørvijka sijdan

Sådnåbiejve /ájllega 17 b. biehtsemánon kl 11-15, de vaden sjaddá ”rabás sijdda” Ráluovta sijdan, Divtasvuonan –dåjmabiejvev ålles fuolkkáj .  Guossida dav divudam sijdav, mij la suodjaluvádum Riksantikvaris.

Mejt máhtá vuojnnet ja årrot maŋen:
-oahpestimev ja subttsasav
-hestajt ja rijddit
-vuontjajt ja kanijnajt
- vuosádallamav smirjjobargos smirjon
-hestagámahåjggåmav
-oahpestimev lájddijiddjijn/oahpestiddjijn
-biebmov ja juhkusav oasstet
 
 
Ásadus/hásadus le nåvkå  ja sidjijda  guti guossidi Ráluovta sijdav dav sådnåbiejvev/ájllegav, bessi mávsok  rahtehålgå tjadá. Bessat Ráluoktaj, de galggá gávvat E6:is  Gálbbeluoktaj/Kalvijkkaj, vuosedimev le ájn dassta.
 
Dálkke ij hieret. Jus rássjo (dálkke)  sjaddá, de li bievde ja ståvlå sinna gájkka dåbijn.
 
Ásadus/hásadus le aktisasj barggo Ráluovta sijdda vuododusájn, Nuortta-Sálto hæsstasiebrijn, Divtasvuona suohkanijn  ja davvervuorkájn, Museum Nord, Divtasvuona suohkan.