Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon elektronisk samhandling

FUNNKe-prosjektet

 

Tysfjord kommune inviterte nabokommunene Steigen, Hamarøy, og Ballangen til felles informasjonsmøte om FUNNKe-prosjektet. FUNNKe-prosjektet er en regional kompetanseorganisasjon som skal bistå kommunene i innføringen av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, helsestasjoner, legekontor og spesialisthelsetjenesten ved UNN Helseforetak.
 
Gunn-Hilde Rotvold og Hilde Gaard fra FUNNKe og Lars A. Wikbo fra Helse Nord IKT møtte representanter fra administrasjon, pleie- og omsorg, helse- og omsorg, psykiatri og IKT i de fire kommunene.
 
Møtet ble betegnet som svært positivt og munnet ut i at de fire kommunene ble enige om å sende felles søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen for å finansiere et prosjekt som skal arbeide for å  få på plass den elektroniske løsningen. Rådmann Konrad Sætra tok ansvar for å sende søknaden.

De som skal være kontaktpersoner i den enkelte kommune er:
P/O-lederBente Sivertsen, Steigen kommune
Kommunalrådgiver Odvar Nordnes, Hamarøy kommune
Ass. rådmann Kjell Inge Mentzen, Ballangen kommune
IKT-ansvarlig Emma Kristensen, Tysfjord kommune

 

FUNNKe - Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling

 

 IMG  3107