Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Fremdriftsplan bredbåndsutbygging i Tysfjord

Fremdriftsplan og status på bredbåndsutbygging i Tysfjord

Fase 1 ble ferdig utbygd i 2014. Det ble for det meste bygget ut med fiber. Dette var ei utbygging på til sammen ca kr 35 mill
Av dette beløpet fikk kommunene ca kr 17 mill i tilksudd fra Nordland fylkeskommune.
 
Fremdriftsplan bredbånd 2015-16.png

 

 

 

 

Fase 2 er nå i gang. Dette er ei utbygging på 37 mill kr hvor vi får ca 14 mill kr i tilskudd.
Denne utbygginga er en blanding av fiberutbygging og trådløst breibånd. Dette er gjort for å gi mange flere et tilbud om breibånd. Trådløst breibånd gir en kapasitet på 30 MB. Ved spesielle behov kan det økes.
Utbygginga er påbegynt. Det meste vil skje i 2016. Den vil bli gjort ferdig i 2017.
 
Når fase 2 av utbygginga er ferdig er det fortsatt noen områder som ikke er med i utbygginga.
Vi har noen kr i reserve som kan brukes for å forsøke å få til utbygginger i områder som ikke er med. Disse midlene sammen med egeninnsats som f. eks graving av kabel kan være med å gi en løsning for bredbåndsutbygging.
 
Nord-Salten Kraft A/S har fått anbudet på utbygging av fase 1 og fase 2.