Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Forbud mot forsøpling

02.06.2016

Det er forbudt å tømme avfall ved renovasjonsdunkene i Varmannsvei 18, Kjøpsvik. Dette gjelder også hageavfall.
Disse dunkene er forbeholdt leietakerne i de kommunale boligene. 


Tysfjord kommune henviser til Forurensningsloven kap. 5

§ 28.(forbud mot forsøpling)

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. 

Miljøstasjonen i Kjøpsvik har følgende åpningstider:

Åpningstider: 12:00 - 18:00
 
Januar - februar Første og tredje mandag i måneden
Mars -  september Hver mandag
Oktober - desember Første og tredje mandag i måneden