Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

befolkning

Folketallsøkning

 

Tysfjord har hatt en gledelig utvikling i folketallet i 4. kvartall 2010.
Vi er blitt 15 personer flere pr. 1. januar 2011 enn vi var pr. 1.10. 2010. 33 personer flyttet inn i kommunen mens 20 personer flyttet ut. Nettoinnflyttingen blir således 13 personer. I samme periode ble det født 7 personer mens 4 personer døde og derav et fødselsoverskudd på 3. Så positive tall både på innflytting og fødsel.
Dette har vi all grunn til å være stolt over og vi får bare håpe at den positive utviklingen
som nå skjer i næringslivet vil gi oss enda flere innbyggere i månedene som kommer.
Dette var gode nyheter.
 
 
Konrad Sætra
Rådmann