Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

FOLKEMØTER

  • jasska.pngMandag 10 sept. kl. 18 – 20 Stetindhallen
  • Tirsdag 11. sept. kl. 18 – 20 Skolen, Musken
  • Onsdag 12. sept. kl. 18 – 20 Árran
  • Mandag 17. sept. kl. 18 – 20 Tysfjord turistsenter


I prosjekt Jasska/Trygg jobber vi i regionen rundt Tysfjorden med endrings- og utviklingsarbeid på lokalsamfunnsnivå, relatert til omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
Árran lulesamisk senter inngår som delansvarlig for arbeidet sammen med kommunale tjenester, og vil være tilstede på folkemøtene bl a i anledning arbeidet med tillitsbygging.

Vårt arbeid består av en lang rekke ulike faglig forankrede koordinerte tiltak, som involverer mange personer fra ulike deler av lokalsamfunnet, de kommunale tjenestene, ulike etater og eksterne spisskompetansemiljøer. Sammen er vi nå i tidlig fase av en langsiktig innsats.

Velkommen til åpent folkemøte, med følgende agenda: 

  • Informasjon om det pågående endrings- og utviklingsarbeidet
    • Tenkning / organisering / prosess / tiltak
    • Veien videre
  • Åpen dialog, med mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill

 

Kontaktperson: prosjektleder Tor Erik Rønne, tlf 48887308, torerik.ronne@tysfjord.kommune.no